Ontwikkelen van een Zorgstraat Valpreventie in de wijk Utrecht West.

Samen met 15 zorgverleners ontwikkelen we eerst een gouden standaard voor Valpreventie in de wijk West.
Met elkaar wordt tevens het nu versnipperde aanbod aan Valpreventie in kaart gebracht.
Om vervolgens met de gouden standaard ernaast een duidelijk beeld te krijgen op missende componenten.

Een plan van aanpak gaat vervolgens concretiseren welke acties we dienen te ondernemen om het aanbod aan Valpreventie goed georganiseerd, zichtbaar in de wijk te zetten, zodat een oudere snel terecht kan als hij of zij het eigen valrisico wil proberen te verlagen.

We werken nauw samen met Harten voor Sport, gemeente en de Valpoli’s.

Secundair doel is een format te ontwikkelen dat ook benut kan worden in andere wijken.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Gemeente Utrecht
Gezond Oog in Al