Ontwikkeling en implementatie van een multidisciplinair ketenzorgprogramma depressie incl. verwijsmogelijkheden en zorgpaden.

Uit een inventarisatie van de huisartsenepisodes in de wijk en de eerstelijns psychologiepraktijken komt naar voren dat Utrecht Oost een hoog percentage inwoners kent dat te maken heeft met psychosociale klachten, waarvan depressie één van de meest voorkomende is . In multidisciplinair verband is er een zorgprogramma Depressie ontwikkeld dat zich richt op preventie, zelfmanagement en behandelen van depressie. In het zorgprogramma staan richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van depressieve stemmingsstoornissen beschreven die de huisarts en de POH-GGZ in nauwe samenwerking met ketenpartners, waar onder de GGZ professionals werkzaam in de generalistische zorg en de specialistische zorg (GZ-Psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters), apothekers en fysiotherapeuten aanbieden aan bewoners van Utrecht Oost. Het programma wordt op dit moment geïmplementeerd in de praktijken van Utrecht Oost GEZond.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Utrecht Oost Gezond