Optimaliseren van beveiligde digitale informatie-uitwisseling tussen disciplines van Utrecht Oost GEZond en haar ketenpartners.

Vanuit verschillende disciplines kwam de vraag of het mogelijk is om digitaal en op beveiligende wijze informatie met elkaar te delen, bijvoorbeeld verwijzingen en feedback-informatie. De werkgroep heeft een inventarisatie gemaakt van beschikbare mogelijkheden en gekozen voor de oplossing van ZorgMail. Deze sluit het beste aan op de wensen en tevens maakt een groot deel van de zorgverleners in Oost reeds gebruik van deze oplossing. Eveneens wordt door het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis en Buurtteam onderzocht of zij ook gebruik kunnen maken van ZorgMail. De werkgroep verwacht hierin een grote toegevoegde waarde. De werkgroep wil de implementatie in Oost ondersteunen door het (laten) ontwikkelen van handleidingen voor de verschillende informatiesystemen, maken van werkafspraken, organiseren van hands-on trainingen en het faciliteren van het instellen van de systemen in de praktijken. Momenteel wordt een projectplan met begroting voorbereid.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Utrecht Oost Gezond