Volledige zorg aan onze chronisch zieke patiënten leveren, door middel van het aanbieden van alle betrokken zorgverleners tijdens de jaarcontrole. Dit betekent dat de patiënten niet alleen een bezoek brengen aan de praktijkondersteuner, maar binnen 1 of 2 dagdelen ook aan de apotheker, de fysiotherapeut en de diëtist.

De zorgverleners inventariseren samen en in overleg met de patiënt, hoe het met de patiënt gaat. Zo wordt gekeken of de patiënt de optimale medicatie krijgt en of deze (nog) op de juiste manier ingenomen wordt. Wij informeren naar voeding en beweging en geven adviezen over dit mogelijk te verbeteren is. Afgestemd op de persoonlijke doelen en wensen van de patiënt. We bespreken met het gehele team de uitkomst van deze controle en overleggen welk beleid voor het komende jaar verstandig is. Zo zijn behandeling en ondersteuning helemaal op elkaar afgestemd.

Patiënten die al kennis hebben gemaakt met de zorgcarrousel vinden het prettig om in korte tijd met de verschillende zorgverleners over hun specifieke situatie te spreken en er blijkt vaak toch weer iets te leren en te verbeteren, ook bij patiënten die al jaren aan onze zorg zijn toevertrouwd.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Gezond Oog in Al