Verbeteren van de samenwerking tussen apotheek en huisarts ten behoeve van de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van de farmaceutische zorg van de patiënt.

De wijkapotheker-farmacotherapeut van Overvecht Gezond werkt voor alle huisartsenpraktijken en apotheken. Het project heeft tot doel de samenwerking tussen de praktijken en apotheken in de wijk verder te verbeteren en de farmaceutische zorgverlening door te ontwikkelen. Onderwerpen zijn o.a. polyfarmacie, nierfunctiestoornissen en indicatoren. Ook wordt er vanuit het project scholing georganiseerd. Zo is er een bijeenkomst over medicatieoverdracht en -veiligheid georganiseerd waaraan huisartsen, apothekers en wijkverpleegkundigen uit de wijk deelnamen. Harriette voert het project in nauwe samenwerking met de werkgroep FZOG (Farmaceutische Zorg Overvecht Gezond) uit.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Overvecht Gezond