ICTKanaleneiland

Beter communiceren met de Health Communicator

Doelstellingen:
1. Het beter beklijven van de informatie die patiënten over hun behandeling of diagnose heeft gekregen;
2. De communicatie van huisartsen, assistenten en POH laten aansluiten bij anderstalige patiënten en laaggeletterdheid;
3. De consulttijd effectiever benutten omdat de patiënt vooraf zich goed heeft kunnen voorbereiden op het consult door invulling van vragenlijsten;
4. Door het invullen van vragenlijsten en het kunnen doornemen van instructiematerialen kan de zorgverlener snellere een betrouwbare diagnose stellen, een effectieve interventie voorstellen en een beter begrip bij de patiënt bewerkstelligen.

Read more
JeugdOost

Eerste 1.000 dagen

De gezondheidsstatus wordt voor een belangrijk deel in de eerste 1.000 dagen van het leven bepaald. De werkgroep maakt een analyse van de doelgroep en legt contacten met relevante ketenpartners, ten einde met een plan van aanpak te komen.

Read more
BewegingsapparaatGGZLeefstijlOvervecht

In Beweging

Het doel van de beweegactiviteit is om mensen in beweging te laten komen en plezier te laten ervaren met bewegen. De doelgroep is mensen met gezondheidsklachten, een chronische ziekte en/of psychische problematiek en vaak in combinatie met problemen in andere levensgebieden (sociaal, maatschappelijk). Het gaat om mensen die langdurig inactief zijn en hoge drempels ervaren om weer te gaan bewegen. Beoogd aantal jaarlijkse deelnemers: 40.

Read more
GGZNominatie 2016OvervechtSociale domein

In Beeld

Bewoners van Overvecht die kampen met chronische klachten kunnen meedoen met een traject dat als doel heeft meer regie over de eigen gezondheid te krijgen. We gebruiken fotografie om in beeld te krijgen wat het leven voor de bewoners de moeite waard maakt. De projectleiders van Stichting Blauw Licht werken samen met de POH GGZ, buurtteams en andere zorgverleners met bewoners aan positieve gezondheid in de wijk.

Read more
GGZZuilen/Ondiep

SOLK

Als zorgverleners ontwikkelen we een passender aanbod waarin de SOLK-patiënt zich beter gehoord en verzorgd voelt, waardoor er een verbetering ontstaat in de ervaren gezondheid. We professionaliseren ons als zorgverleners dusdanig dat we als zorgprofessionals het gevoel hebben dat we de zorg gezamenlijk dragen en dat de werkdruk die deze patiënt veroorzaakt afneemt.

Read more