Vergroten van mogelijkheden voor laagdrempelig sociaal contact met lotgenoten binnen de wijk. Activering van deze doelgroep, toename beweging (en voor sommigen: überhaupt uit huis komen!) door het werken in de tuin.

Achter Gezondheidscentrum Binnenstad ligt langs de singel een strook grond met een lengte van circa 40 meter. Er stonden al een grote esdoorn en een krentenboom, verder was er geen beplanting van enige betekenis. Het was geen dorre, kale vlakte, maar vooral grond waar woekerende struiken en onkruid hun weg hadden gevonden in de loop der tijd. Daar moest verandering in komen. Daarbij kwam, dat steeds meer mensen met chronische psychiatrische problematiek in zorg kwamen bij het Gezondheidscentrum. Het aanbod van buurthuizen en andere sociale voorzieningen in de binnenstad van Utrecht is beperkt, en gebrek aan daginvulling en sociale contacten vormt voor een groot deel van deze mensen een probleem. Vanuit dit gegeven werd het idee voor het tuinproject geboren: een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar men (letterlijk) in beweging kan komen door samen in de tuin te werken.

In november 2014 was het zover: de kick-off van het tuinproject! Er meldden zich vier patiënten die mee wilden doen. Onder begeleiding van tuinarchitecte Gerdien Griffioen en Krissie Aerts (Verpleegkundig Specialist GGZ/ POH GGZ) werd er tot het einde van de middag heel hard gewerkt, maar ook was er ruimte voor ontmoeting, een gezellig praatje, een kop warme koffie, een lekker broodje, en het opdoen van informatie over de planten door de uitleg die Gerdien erover gaf. Aan het einde van de dag konden we met trots zeggen dat de gehele tuin vorm had gekregen en dat alle planten en bollen een plekje hadden gevonden. Inmiddels is het 2016 en is er een groep van ongeveer zes tuinvrijwilligers aangetrokken, die vrijwel elke bijeenkomst allen aanwezig zijn. Eens per maand wordt er een middag uitgetrokken om de tuin te onderhouden. Onderling is er een mailgroep aangemaakt, waarmee patiënten elkaar stimuleren samen te komen tijdens de tuinmiddagen en waarin weetjes worden uitgewisseld over zaken als betaalbare eetgelegenheden en sociale voorzieningen in Utrecht. Op individueel niveau komen betreffende patiënten op de tuinmiddagen meer uit huis dan normaal, zijn ze meer onder de mensen en meer in beweging door het fysieke bezigzijn. Daarnaast is de kelderruimte onder het pand opgeknapt, zodat dit een fijne ontmoetingsruimte kan worden.

De groep die is ontstaan is erg enthousiast, patiënten geven aan uit te kijken naar de middagen in de tuin. Ook de eigen inbreng is stijgend: bijv. het zelf meenemen van stekjes van thuis, waarvan nu verse muntthee kan worden gedronken in de pauze.

En de kers op de taart: komende juli doen we met de groep voor het eerst mee met de Utrechtse Opentuinendag!

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Binnenstad GEZond