Verbetering relatie tussen huisarts en wijkverpleging, positionering van wijkverpleging in eerste lijn met thuiszorgverpleegkundigen en in relatie tot sociale wijkteams.

Al bij oprichting van de Stichting Utrecht Oost GEZond is door de huisartsen aangegeven dat zij een betere aansluiting wensen tussen huisartsenzorg en thuiszorg. Door de centrale indicatiestelling, een verschillend bekostigingssysteem en de concurrentie in de thuiszorg zijn huisartsen en wijkverpleegkundigen elkaar uit beeld verloren. Er is een toename geweest in het aantal organisaties die thuiszorg leveren en de continuïteit vanuit de grote thuiszorgorganisaties heeft veel wijzigingen gekend. Het reguliere overleg tussen huisartsen en verpleegkundigen is verdampt. De vraag is, hoe wij in het steeds veranderend zorglandschap kunnen zorg voor een goede relatie tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Utrecht Oost Gezond