Kalender-Themalunches
  • Zinnige en zuinige zorg in de wijk.
  • Laagdrempelige contacten binnen GEZ-verband en ernaast in de wijk met samenwerkingspartners, waardoor zorgverleners elkaar eerder opzoeken ook binnen het reguliere werk.
  • Zichtbaarheid in de wijk voor bewoners en professionals versterken.
  • De zorgverleners zijn goed op de hoogte van het zorg (en welzijns) aanbod in de wijk en kunnen patiënten daarom goed informeren voor zorg in de buurt.
  • Soms zijn thema’s geschikt en toegankelijk voor wijkbewoners, een mooie kans om met hen in contact te komen.

Terugkijkend op de opbrengsten van het multidisciplinaire samenwerking in de wijk werd in januari 2017 vastgesteld dat met name het live contact tussen zorgverleners in de wijk, inhoudelijk en informeel, bijdraagt aan betere zorg. We hebben hierop besloten om daarom in 2017 een soort cyclus van 5 bijeenkomsten, zogenaamde themalunches, te organiseren die zowel inhoudelijk, alswel tot onderlinge ontmoeting bijdragen.

De thema’s zijn bijvoorbeeld iets algemeens zoals letselschade, maar ook vanuit de werkgroepen: ouderenzorg in de wijk en voor een DenkTank: substitutie op wijkniveau.
Telkens hebben de lunches een andere vorm, zoals ‘College Tour’ met externe sprekers, WijkSafari, DenkTank en KickOff.

De locaties en de catering van de lunches is bij voorkeur bij samenwerkingspartners en locaties in de wijk.

Op alle GEZ locaties en bij bijvoorbeeld het Buurtteam is een kalender gebracht, zodat alle medewerkers en samenwerkingspartners tijdig op de hoogte zijn van data en thema’s. Daarnaast ontvangen alle genodigden een aantal weken voorafgaand aan de themalunch per mail een uitnodiging met een digitale aanmeldknop erin.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Rivieren- en Dichterswijk Gezond