Als zorgverleners ontwikkelen we een passender aanbod waarin de SOLK-patiënt zich beter gehoord en verzorgd voelt, waardoor er een verbetering ontstaat in de ervaren gezondheid. We professionaliseren ons als zorgverleners dusdanig dat we als zorgprofessionals het gevoel hebben dat we de zorg gezamenlijk dragen en dat de werkdruk die deze patiënt veroorzaakt afneemt.

Professionalisering in de 1e lijn professionals op het gebied van SOLK. Het doel is dat iedere professional op de hoogte is van de nieuwe behandelmethode en deze ook toepast bij de SOLK patiënt. Dit betekent niet dat iedere zorgprofessional gespecialiseerd moet zijn in SOLK maar wel dat er binnen iedere discipline een expert komt die zowel intern als extern aanspreekpunt is. Hoe loopt dat nu en wat is wenselijk? Is er een gezamenlijke benadering gekozen binnen een praktijk of doet ieder dat op een eigen wijze?

Aanpak:

  • Implementeren van het 4 domeinen mode.
  • Registreren en onder welke ICPC code.
  • Verbeteren van de werkdruk bij huisartsen en andere zorgprofessionals in de wijk en het ontwikkelen van werkzame handvatten bij een moeilijk te behandelen patiëntengroep.
  • Van een causale aanpak (gericht op het vinden van een somatische aandoening) naar een aanpak waar “ziek voelen” centraal staat en gewerkt wordt met een gevolgenmodel. Het verklaringsmodel kan hierbij ondersteunend werken.
  • Ontwikkelen en verbeteren van multidisciplinaire samenwerking in het belang van de patiënt.
  • Ontwikkelen, aanleren en implementeren van een zorgprogramma voor patiënten met SOLK met als basis het gebruik maken van het biopsychosociale model (4-domeinen model), waarin handvatten geboden worden om constructiever om te gaan met deze problematiek, waarin een proactieve werkwijze van alle professionals centraal staat.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Overvecht Gezond
Zuilen/Ondiep GEZond