Wij zijn huisartsen, fysio- en oefentherapeuten, diëtisten en apothekers. Samen met onze partners zijn wij verantwoordelijk voor de eerstelijns zorg voor meer dan 35 000 bewoners in de wijken Zuilen en Ondiep in Utrecht.
U kunt bij ons terecht met al uw vragen over uw gezondheid. We bieden zorg die is afgestemd op de behoeftes, mogelijkheden en wensen van de bewoners in de wijk. Gezondheidszorg is voor ons meer dan alleen lichamelijke zorg. Lichaam, geest en omgeving bepalen hoe gezond u zich voelt. Hiervoor gebruiken we het zogeheten ‘4D-model’: een model waarin vier domeinen: lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal hun plek hebben in de behandeling.

U komt bij ons om uw ziekte of pijn te laten behandelen. Met u kijken we ook naar hoe gezond u leeft. Gezond leven voorkomt ziektes. Zo proberen we van ziek zijn en zorgen meer bezig te zijn met gezond gedrag.

Samen met onze partners en de bewoners maken wij ons sterk voor een gezonde wijk.

Onze partners. Dat zijn de buurtteams, jeugdartsen, psychologen, vrijwilligers, thuiszorg, wijkverpleging, sport deskundigen en andere buurtwerkers.

Projecten Ondiep GEZond