Wij zijn huisartsen, fysio- en oefentherapeuten, diëtisten en apothekers. Samen met onze partners zijn wij verantwoordelijk voor de eerstelijns zorg voor meer dan 35 000 bewoners in de wijken Zuilen en Ondiep in Utrecht.
U kunt bij ons terecht met al uw vragen over uw gezondheid. We bieden zorg die is afgestemd op de behoeftes, mogelijkheden en wensen van de bewoners in de wijk. Gezondheidszorg is voor ons meer dan alleen lichamelijke zorg. Lichaam, geest en omgeving bepalen hoe gezond u zich voelt. Hiervoor gebruiken we het zogeheten ‘4D-model’: een model waarin vier domeinen: lichaam, geest, maatschappelijk en sociaal hun plek hebben in de behandeling.

U komt bij ons om uw ziekte of pijn te laten behandelen. Met u kijken we ook naar hoe gezond u leeft. Gezond leven voorkomt ziektes. Zo proberen we van ziek zijn en zorgen meer bezig te zijn met gezond gedrag.

Samen met onze partners en de bewoners maken wij ons sterk voor een gezonde wijk.

Onze partners. Dat zijn de buurtteams, jeugdartsen, psychologen, vrijwilligers, thuiszorg, wijkverpleging, sport deskundigen en andere buurtwerkers.

Projecten Ondiep GEZond
 • Depressie

  Betere zorg voor patiënten met een depressie en depressieve klachten. In beeld brengen en houden van patiënten in behandeling.

 • SOLK

  Als zorgverleners ontwikkelen we een passender aanbod waarin de SOLK-patiënt zich beter gehoord en verzorgd voelt, waardoor er een verbetering ontstaat in de ervaren gezondheid. We professionaliseren ons als zorgverleners dusdanig dat we als zorgprofessionals het gevoel hebben dat we de zorg gezamenlijk dragen en dat de werkdruk die deze patiënt veroorzaakt afneemt.

 • Kwetsbare ouderen

  Zorgverlening verbeteren en efficiënter maken rondom de kwetsbare oudere patiënt zodat de tevredenheid van de patiënt en de zorgverleners en de geleverde zorg omhoog gaat.

 • KIMONO

  Zorgverlening verbeteren en combineren rondom kinderen met overgewicht -en hun ouders- zodat het percentage kinderen met overgewicht in onze wijken omlaag gaat.

 • Artrose

  Patiënten met knie- en heupartrose ontvangen de nodige zorg en ondersteuning vanuit de wijk waardoor zij beter functioneren in het dagelijks leven, de kwaliteit van leven verbetert of behouden blijft en onnodige zorgconsumptie tegengegaan wordt.

 • Medicatieveiligheid

  Verbeteren van medicatie-veiligheid waardoor de ervaren zorg voor patiënten verbetert en medicatie-gerelateerde-ziekenhuisopnames afneemt.

 • De Wijkspecialist

  Betere behandeling patiënten en doelmatiger inzet zorg door gerichter doorverwijzen naar specialist in het ziekenhuis.