Topzorg voor U is een samenwerkingsverband op wijkniveau. De zorgverleners kennen de wijk en kunnen goed inspelen op wat er nodig is. Zij delen hun kennis en proberen samen voortdurend het zorgaanbod verder te verbeteren.

Topzorg voor U maakt zich sterk voor integrale zorg. Dat betekent dat de verschillende zorgverleners waarmee u te maken krijgt, afspraken maken en hun zorg goed op elkaar afstemmen. Topzorg voor U heeft goede contacten met de welzijnsorganisatie Vooruit, met de thuiszorgorganisaties die in de wijk actief zijn en ook met specialisten in de Utrechtse ziekenhuizen.

Zo heeft uw buurt een stevig netwerk van samenwerkende zorgverleners. Het doel is zorgen dat u zo gezond mogelijk blijft en daarbij de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Topzorg voor U organiseert speciale programma’s voor bepaalde groepen patiënten, denk aan mensen met astma, vrouwen met osteoporose, mensen met depressieve klachten, mensen met een burn out. Ook zijn er programma’s voor mensen die speciale zorg nodig hebben, zoals oncologische zorg of palliatieve zorg.

Projecten Topzorg voor U
 • Osteoporose

  Osteoporose tijdig opsporen en behandelen en na screening includeren in het zorgaanbodplan met het ultieme doel minder fracturen te zien.

 • Oncologische patient

  Patiënten met kanker een beweegprogramma oncologie bieden, dichtbij huis, aangepast aan de situatie van de individuele patiënt gericht op optimale oncologische revalidatie.

 • Astma 18 – 25 jaar

  Binnen 1 jaar is percentage patienten dat binnen de doelgroep valt, die regelmatig (> 3 doses p.w.) Ventolin gebruikt zonder inhalatiecortico’s, minder dan 20%.
  Ziekte-inzicht en ziekte-perspectief vergroten.
  Binnen een half jaar is 80% van de patienten binnen de doelgroep beoordeeld op mogelijke verwijzing naar fysio (diëtist, psycholoog) en op de juiste wijze verwezen met een duidelijke vraagstelling aan desbetreffende zorgverlener.
  Zorgpad hieruit volgend: bijv. ademtechniek door fysio; beheer gewicht door diëtist.

 • Burnout

  Het aanbieden van multidisciplinaire geprotocolleerde zorg voor patienten met een burn-out.