Topzorg voor U is een samenwerkingsverband op wijkniveau. De zorgverleners kennen de wijk en kunnen goed inspelen op wat er nodig is. Zij delen hun kennis en proberen samen voortdurend het zorgaanbod verder te verbeteren.

Topzorg voor U maakt zich sterk voor integrale zorg. Dat betekent dat de verschillende zorgverleners waarmee u te maken krijgt, afspraken maken en hun zorg goed op elkaar afstemmen. Topzorg voor U heeft goede contacten met de welzijnsorganisatie Vooruit, met de thuiszorgorganisaties die in de wijk actief zijn en ook met specialisten in de Utrechtse ziekenhuizen.

Zo heeft uw buurt een stevig netwerk van samenwerkende zorgverleners. Het doel is zorgen dat u zo gezond mogelijk blijft en daarbij de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is. Topzorg voor U organiseert speciale programma’s voor bepaalde groepen patiënten, denk aan mensen met astma, vrouwen met osteoporose, mensen met depressieve klachten, mensen met een burn out. Ook zijn er programma’s voor mensen die speciale zorg nodig hebben, zoals oncologische zorg of palliatieve zorg.

Projecten Topzorg voor U