Kanaleneiland GEZond!

De beide gezondheidscentra in de wijk Kanaleneiland (Marco Polo en Kanaleneiland) vormen gezamenlijk een samenwerkingsverband (GEZ) en werken met ander professionals in de wijk aan het verbeteren van de samenhang in de zorg binnen de eerste lijn.

Het doel is dat zorg voor patiënten wordt geoptimaliseerd doordat de samenwerkingsverbanden op wijk- en buurtniveau hun dienstverlening afstemmen met andere partijen binnen en buiten de zorg, zoals o.a. met de buurtteams, welzijnsorganisaties, wijkverpleging en de gemeente. Stichting Kanaleneiland Noord Zuid GEZond wil hier graag een voortrekkersrol in blijven vervullen. Met het motto “samenwerken omdat je het gewoonweg niet allemaal alleen kunt” in ons achterhoofd zullen we ons blijven inspannen om partijen met elkaar te verbinden en de energie die er zit op goede ideeën te bundelen, te versterken en met elkaar stappen te zetten. Uiteraard met de bewoners, want daar doen we het voor.

Wij staan, samen met onze ketenpartners, voor een samenhangend aanbod van populatie gerichte integrale eerstelijns wijk zorg en dienstverlening, gericht op het gezond zijn, gezond houden, gezond worden en “gezond” omgaan met chronische aandoeningen van de bewoners in de wijk Kanaleneiland, Utrecht.

Projecten
 • Beter communiceren met de Health Communicator

  Doelstellingen:
  1. Het beter beklijven van de informatie die patiënten over hun behandeling of diagnose heeft gekregen;
  2. De communicatie van huisartsen, assistenten en POH laten aansluiten bij anderstalige patiënten en laaggeletterdheid;
  3. De consulttijd effectiever benutten omdat de patiënt vooraf zich goed heeft kunnen voorbereiden op het consult door invulling van vragenlijsten;
  4. Door het invullen van vragenlijsten en het kunnen doornemen van instructiematerialen kan de zorgverlener snellere een betrouwbare diagnose stellen, een effectieve interventie voorstellen en een beter begrip bij de patiënt bewerkstelligen.

 • SLAAP!

  SLAAP is een programma dat wordt ontwikkeld door zorgverleners in Utrecht Stad en dat beoogt de zorg voor slaapproblematiek te verbeteren.

 • LEAN

  Leren om al onze acties, die geen waarde toevoegen, te herkennen als ‘verspilling’ en om die proberen terug te dringen.