Kanaleneiland GEZond!

De beide gezondheidscentra in de wijk Kanaleneiland (Marco Polo en Kanaleneiland) vormen gezamenlijk een samenwerkingsverband (GEZ) en werken met ander professionals in de wijk aan het verbeteren van de samenhang in de zorg binnen de eerste lijn.

Het doel is dat zorg voor patiënten wordt geoptimaliseerd doordat de samenwerkingsverbanden op wijk- en buurtniveau hun dienstverlening afstemmen met andere partijen binnen en buiten de zorg, zoals o.a. met de buurtteams, welzijnsorganisaties, wijkverpleging en de gemeente. Stichting Kanaleneiland Noord Zuid GEZond wil hier graag een voortrekkersrol in blijven vervullen. Met het motto “samenwerken omdat je het gewoonweg niet allemaal alleen kunt” in ons achterhoofd zullen we ons blijven inspannen om partijen met elkaar te verbinden en de energie die er zit op goede ideeën te bundelen, te versterken en met elkaar stappen te zetten. Uiteraard met de bewoners, want daar doen we het voor.

Wij staan, samen met onze ketenpartners, voor een samenhangend aanbod van populatie gerichte integrale eerstelijns wijk zorg en dienstverlening, gericht op het gezond zijn, gezond houden, gezond worden en “gezond” omgaan met chronische aandoeningen van de bewoners in de wijk Kanaleneiland, Utrecht.

Projecten