Gezondheidscentrum Oog in Al vervult een trekkersrol bij de verbinding tussen zorg, welzijn en preventie in West en Kanaleneiland Noord. Zij heeft de visie dat door samenwerking op het gebied van preventie, behandeling en begeleiding van gezondheidsproblemen, optimale zorg wordt geleverd en daarmee een actieve bijdrage aan de kwaliteit van leven. Wij zijn fysio- en oefentherapiepraktijken, huisartsen- en psychologenpraktijk, logopedist en apothekers. We werken nauw samen met orthopedagoog, diëtist en wijkpartners in zorg en cultuur.

Projecten Gezond Oog in Al
 • IkStopErmee

  Cursus aanbieden voor zoveel mogelijk rokende wijkbewoners/patienten door Stichting Ik Stop Ermee om binnen een eenmalige workshop van 4 uur van het roken af te komen.

 • Experienced Based Co Design

  Het verbeteren van de service en kwaliteit van zorg van multidisciplinaire diabeteszorg vanuit een gemeenschappelijk patiënt & zorgverleners perspectief. Door middel van een innovatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodiek: Experienced Based Co Design, d.w.z. observaties, diepte interviews en groepsgesprekken.

 • Zorgcarrousel (COPD)

  Volledige zorg aan onze chronisch zieke patiënten leveren, door middel van het aanbieden van alle betrokken zorgverleners tijdens de jaarcontrole.

 • Een Vrouwenzaak

  In het voorjaar van 2016 organiseert Gezondheidscentrum Oog in Al een campagne over een typisch vrouwenprobleem: ongewenst urineverlies. Veel vrouwen lopen er jaren mee rond, zonder iets te zeggen. Niet nodig! In veel gevallen is er iets aan te doen.

 • SLAAP!

  SLAAP is een programma dat wordt ontwikkeld door zorgverleners in Utrecht Stad en dat beoogt de zorg voor slaapproblematiek te verbeteren.

 • FeelGood Festival

  Het organiseren van een festival met de ambitie om mensen plezier, leuks en moois te bezorgen over en rondom alle facetten van je goed voelen. Kortom, een FeelGoodFestival voor en door de wijk waar iedereen welkom is!

 • Samenloop

  Laagdrempelige leefstijl interventie en ontmoetingsplek aanbieden, waarbij zorgverlener ingezet wordt als motivator om deel te nemen.