Stichting Binnenstad GEZond is een samenwerkingsverband van de disciplines huisartsen ( huisartsenpraktijken Gezondheidscentrum Binnenstad,  Gezondheidscentrum Mariahoek aan de Singel, huisartsenpraktijk Catharijnesingel, Therapeuticum Utrecht)fysiotherapie (fysiotherapiepraktijk Binnenstad en Orthofysix) enapotheek Binnenstad.

Gezamenlijk met o.a. diëtisten, eerstelijns psychologen, buurtteams en andere eerstelijns zorgverleners wordt gewerkt aan diverse zorgprogramma’s voor de doelgroepen in de wijk.

Projecten Binnenstad GEZond
  • Tuinproject

    Vergroten van mogelijkheden voor laagdrempelig sociaal contact met lotgenoten binnen de wijk. Activering van deze doelgroep, toename beweging (en voor sommigen: überhaupt uit huis komen!) door het werken in de tuin.