Doel van dit zorgprogramma is duidelijkheid verkrijgen over de rollen en partners in de zorg voor dementie in de Rivieren en Dichterswijk, dubbelingen en gaten in de zorg aan het licht brengen. Door middel van deelprojecten wordt er een zorgprogramma voor de wijk samengesteld.

Ouderen met cognitieve stoornissen en hun mantelzorgers vormen een kwetsbare groep. Er lijkt sprake van eenzaamheid, overbelasting van de mantelzorgers en een taboe op het vragen van hulp. Vragen zijn: zijn deze ouderen wel bij ons in beeld? Wie doet de diagnostiek, behandeling en/of begeleiding? Wat is de sociale kaart van zorgverleners rondom deze ouderen? De zorgverleners hebben geen gestructureerd overleg. Sommige ouderen hebben een casemanager, anderen niet.

Na een verkenning van rol en knelpunten gaan we bruikbare tools ontwikkelen zoals een stroomschema, signalenlijst dementie en een sociale kaart voor deze doelgroep voor onze wijk. We werken samen met buurtteam en en thuiszorg. Door de dubbele vergrijzing is er een verwachte toename van kwetsbare ouderen. De meeste van deze ouderen zullen zelfstandig blijven wonen, zeker gezien de huidige bezuinigingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen. De zorgvraag in onze wijken neemt daardoor toe.

Er zijn nog niet veel structurele samenwerkingafspraken tussen de hulpverleners in de eerste lijn als het gaat om de zorg voor kwetsbare ouderen. Om kwalitatief goede zorg te kunnen borgen, efficient te werken en langdurige zelfstandigheid van de ouderen te bevorderen is samenwerking in de eerste lijn nodig.

Omdat elke kwetsbare oudere andere behoeften en problemen heeft zullen er altijd per individu verschillende hulpverleners betrokken zijn. Per probleemgebied (bijvoorbeeld polyfarmacie, vallen, geheugenproblemen) zullen er afspraken tussen betrokken hulpverleners gemaakt worden. Een verzameling afspraken tussen verschillende eerstelijns hulpverleners vormt vervolgens een ‘zorgprogramma’.

Het opstellen van een zorgprogramma zal dus bestaan uit deelprojecten, waarbij het volledige programma de ‘stip op de horizon’ is. De prioritering van de deelprojecten in een gezamenlijk overleg met alle betrokken disciplines. De deelprojecten zijn:

  • De wens om mbt kwetsbare ouderen binnen de disciplines in de eerste lijn beter samen te werken: meer overleg, bij voorkeur gestructureerd
  • Samenhangende zorg voor thuiswonende ouderen met cognitieve stoornissen
  • Opzet van een gestructureerd overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde
  • Verbeteren medicatie beoordelingen bij patiënten met polyfarmacie ( 5 of meer geneesmiddelen)

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Rivieren- en Dichterswijk Gezond