Verbeteren van medicatie-veiligheid waardoor de ervaren zorg voor patiënten verbetert en medicatie-gerelateerde-ziekenhuisopnames afneemt.

Door medicatieveiligheid te verbeteren leveren we toegevoegde waarde voor de kwaliteit van zorg in onze wijk. In eerste instantie richten we ons op patiënten met een verminderde nierfunctie en op zwangere vrouwen. Door betere samenwerking en het uitwisselen van gegevens, waaronder labwaarden, verminderen we de kans op medicatiegerelateerde ziekenhuisopnames.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Zuilen/Ondiep GEZond