Zorgverlening verbeteren en efficiënter maken rondom de kwetsbare oudere patiënt zodat de tevredenheid van de patiënt en de zorgverleners en de geleverde zorg omhoog gaat.

In de wijken Zuilen en Ondiep is de zorg voor kwetsbare ouderen goed georganiseerd rondom de betreffende oudere bewoners. Dit doen we samen met de eerstelijnszorg, de buurtteams, mantelzorgers en wijkverpleging. Eén van de aangesloten hulpverleners is de VICTOR: de contactpersoon en ‘regelneef’ m/v. Samen verbeteren we zo de kwaliteit van leven van onze oudere bewoners en besparen we op kosten voor de zorg en sociaal werk.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Zuilen/Ondiep GEZond