Ontwikkeling van een integrale aanpak voor bewoners met hoge gezondheidsrisisco’s. De doelstelling is triple aim (verbeterde gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid) en beoogd daarnaast een positieve bijdrage te leveren aan organisatie en werken voor professionals.

Een grote groep bewoners in Overvecht ervaart veel problemen in hun dagelijks leven. Ze hebben een slechte gezondheid, zijn bijvoorbeeld werkloos of hebben psychische problemen. Deze bewoners hebben niet alleen hogere gezondheidsrisico’s maar ook een hoger risico om niet de juiste zorg op het juiste moment te krijgen. De huisartsenpraktijken in Overvecht werken sinds de start van de eerste pilots met buurtteams in de wijken nauw samen om juist voor deze risicogroep afspraken en werkwijzen te ontwikkelen om integrale zorg te bieden. Inmiddels zijn er sinds 1 januari 2015 in alle buurten in de wijk buurtteams sociaal en jeugd&gezin gestart en wordt deze werkwijze in de hele wijk geïntroduceerd. De samenwerking wordt steeds verder uitgebouwd waarbij ook de samenwerking in de Gezonde wijk met wijkverpleging, GGZ, wijkspecialisten en wijkprofessionals wordt vormgegeven. In de samenwerking wordt het 4 Domeinenmodel toegepast. Dit model is vanuit de praktijk ontwikkeld door huisartsen van Overvecht Gezond.

De proactieve aanpak wordt ondersteund met een screeningsinstrument voor de opsporing van patiënten met hoge risico’s en het dashboard in het HIS voor de registratie van de zorgnetwerk en complexiteit.

Onderdeel van het project is de ontwikkeling van een overeenkomst en bekostigingsformule specifiek afgestemd op het zorgconcept.
Nivel en Zilveren Kruis onderzoeken de integrale aanpak. Het project wordt gesubsidieerd door het innovatiefonds SAG.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Overvecht Gezond