Zorgverlening verbeteren en combineren rondom kinderen met overgewicht -en hun ouders- zodat het percentage kinderen met overgewicht in onze wijken omlaag gaat.

In onze wijken werken we aan het verminderen van kinderen met overgewicht. Iedere professional weet hoe kinderen met overgewicht behandeld moeten worden en wie daarin welke rol vervult. Als professionals signaleren we overgewicht en schakelen we elkaar in om dit gezamenlijk aan te pakken. Ook de ouders betrekken we in onze aanpak.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Zuilen/Ondiep GEZond