Samenvoegen van diverse losse overleggen tot 1 efficiënte overlegstructuur. Inzichtelijk krijgen wie wat te bieden heeft in de wijk (sociale kaart). Casuïstiek mogelijk maken.

Aanleiding
Door de veranderingen in de GGZ financiering zijn er veel wachtlijsten in de GGZ en is er veel vraag binnen de eerste lijn voor specialistische GGZ. Om hierop in te kunnen spelen zijn er diverse structurele overleg momenten tot stand gekomen in samenwerking met specialisten hieromtrent. Binnen de Rivieren- en Dichterswijk GEZond is in de voorgaande jaren daarbij ook al bovenmatige veel geïnvesteerd in GGZ projecten. Van daaruit is nu het voornemen 1 GGZ netwerk neer te zetten in de wijk.

Netwerk
In het netwerk zitten Hans Kamsma (psycholoog), Adwin Konsten (psycholoog) Aline de Haan (psychiater), Ilva Staal (POH GGZ), Carianne Pranger (POH GGZ), Paul Sival (huisarts), Tetman Noordenbos (huisarts).

Waar werken ze naar toe?
Samenvoegen van losse overleggen tot 1 efficiënte overlegstructuur. Inzichtelijk krijgen wie wat te bieden heeft in de wijk (sociale kaart). Casuïstiek mogelijk maken.

De werkgroep zal nascholing voor de andere zorgverleners in Rivieren- en Dichterswijk verzorgen. Inhoud wordt nader bepaald. Ook zou men scholing- of informatiebijeenkomsten voor bewoners willen organiseren.

Er wordt een zogenaamde kerngroep (taskforce) opgericht. Zij kunnen tevens de 3e component van het basisprogramma op zich nemen door bijvoorbeeld een werkbezoek af te leggen. Deze taskforce wordt gevormd door 5 van de zorgprofessionals uit het netwerk.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Rivieren- en Dichterswijk Gezond