Het verbeteren van de service en kwaliteit van zorg van multidisciplinaire diabeteszorg vanuit een gemeenschappelijk patiënt & zorgverleners perspectief. Door middel van een innovatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodiek: Experienced Based Co Design, d.w.z. observaties, diepte interviews en groepsgesprekken.

Nevendoel: eventueel repliceerbaar elders in stad of land of (deels) ook resultaat/inzicht opleverend voor andere chronische zorg die het gezondheidscentrum biedt.

Het evalueren van de kwaliteit van de multidisciplinaire zorg zoals die nu door GEZ Oog in Al geleverd wordt aan diabetespatiënten. Met de betreffende onderzoeksmethodiek ligt de focus op ervaringen en emoties, meer dan op mening en normen. De gesprekken met patiënten worden gefilmd. Van de interviews met de patiënten wordt een korte film gemaakt. Dit is zeer waardevol bij het overbrengen van hun boodschap aan de zorgverleners.

Een externe projectmanager interviewt diabetes patiënten uit de praktijk van verschillende leeftijden en achtergronden, en alle betrokken zorgverleners (praktijkverpleegkundige, huisarts, diëtist, fysiotherapeut, apotheker, podotherapeut) over hun ervaringen met de diabeteszorg binnen het gezondheidscentrum.

Er worden 3 bijeenkomsten georganiseerd:

  • 1 met de patiënten (waarin ze de film terugzien en bespreken wat de overeenkomsten zijn in hun ervaringen). Deze bijeenkomst wordt geleid door de externe projectmanager.
  • 1 met de zorgverleners (die de film van de patiënten zien, en bespreken wat de thema’s zijn waar kwaliteit van zorg verbeterd zou kunnen worden.
  • Tot slot een bijeenkomst met alle patiënten en zorgverleners, waarin gezamenlijk 2 thema’s worden gekozen die de hoogste prioriteit hebben om kwaliteit van zorg te verbeteren.

Dit is het einde van fase 1

In fase 2 ga je aan de slag met zorgverleners & patiënten samen in een werkgroep. Zij gaan plannen uitwerken en implementeren om per thema verbeteringen door te voeren. De meerwaarde en ook de taak van de betrokkenheid van de patiënten is om de urgentie om te verbeteren hoog te houden. Ze helpen met het zoeken naar en implementeren van verbeteracties. Door patiënten te betrekken blijft niet alleen de vaart erin, het zorgt er ook voor dat de verbeteracties meer aansluiten bij hun behoeften.

Als u interesse heeft in dit project, is het mogelijk een presentatie aan te vragen door een betrokken zorgverleners samen met de projectleider.

Fase 1 is doorlopen in 2015.
Fase 2 is actueel nu in 2016.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Gezond Oog in Al