Missie

Het bevorderen van samenwerking en afstemming van zorg tussen pati├źnten, hun mantelzorgers, zorgverleners en het sociale domein in Utrecht.

Visie

Het realiseren van een veilig, digitaal overlegplatform, waarbinnen professionals en bewoners met zo min mogelijk rompslomp toegang krijgen tot relevante informatie en tot een infrastructuur die afstemming en overleg faciliteert draagt in onze ogen in belangrijke mate bij aan het bereiken van onze missie.

Doelstellingen
  • Het gedurende twee jaar uitproberen van de mogelijkheden van verschillende bestaande platforms aan de hand van proeftuinen in de stad
  • Het delen van de bevindingen in de stad
  • Het bevorderen van implementatie van het platform(s)
Randvoorwaarden
  • Het platform is web-based
  • Dossiervorming vindt plaats in de systemen van de professionals en niet in het platform
  • Het platform kan (op termijn) koppelen met de verschillende primaire systemen (zoals HIS) en zo mogelijk te integreren
Stuurgroep
Bart van Pinxteren

Huisarts

Ernst-Jan Wind

GEZ-coordinator

Ingrid Horstink

Ontwikkelaar Buurtteam

Petra van Wezel

GEZ-coordinator

Contact

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht