Implementatie van verbeteracties inzake multidisciplinaire diabeteszorg (specifiek voetonderzoek en juiste doorverwijzing).

In aansluiting op activiteiten van de Huisartsen Utrecht Stad wil de Utrecht Oost GEZond verbeterplannen doorvoeren in Utrecht Oost. Diabestes Mellitus type 2 is een van de ketenzorgprogramma’s die worden ondersteund vanuit de HUS. Alleen aanvullend kunnen we vanuit de GEZ activiteiten inzetten om deze werkafspraken te implementeren dan wel nieuwe zaken ontwikkelen.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Utrecht Oost Gezond