Doelstelling: verbeteren communicatie in openbare apotheek door inzet sleutelfiguur
De doelstelling van het huidige project is de farmacotherapeutische zorg vanuit de openbare apotheek aan migrantenouderen te verbeteren door de inzet van een sleutelfiguur uit de eigen cultuur. De sleutelfiguur is in dit project een farmakundige in dienst van de apotheek. De farmakundige speelt een rol als coach van het apothekersteam in de omgang met de laaggeletterde oudere migranten. De farmakundige identificeert en staat in goed contact tot de doelgroep migrantenouderen, past de informatie vanuit de apotheek aan specifiek voor de doelgroep. Organiseert voorlichtingsbijeenkomsten voor de migrantenouderen over
gezondheid, ziekte en het eigen lichaam. De verwachting is dat zij daarmee hun zelfredzaamheid vergroten. Bovendien verwachten wij dat meer informatie en kennis leidt tot een betere medicatie-inname en therapietrouw en meer herkenning van bijwerkingen. Daarnaast is er bij deze voorlichtingsbijeenkomsten ruimte voor de ouderen om persoonlijke ervaringen uit te wisselen. De
voorlichting wordt aangeboden vanuit de eigen openbare apotheek aan al bestaande klanten. Kortom, dit project vergroot kennis en vaardigheden bij zowel de migrantenouderen als de professionals van de apotheek.

De vergrijzing verkleurt, of wel het aandeel oudere migranten groeit de komende jaren. Deze groep ouderen heeft vaak een
slechtere gezondheid, zijn vaker laag opgeleid en beschikken over onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Zij ervaren problemen met informatie zoals die verstrekt wordt in de openbare apotheek over geneesmiddelen. In dit project willen wij de farmakundige, werkzaam in de apotheek, trainen om een brug te vormen tussen deze groep ouderen en de apotheek en zo de farmacotherapeutische zorg aan deze ouderen verbeteren. De farmakundige functioneert in dit project als sleutelfiguur, een persoon uit de eigen cultuur van de oudere die hun de doelgroep identificeert, hun wensen en behoeften inventariseert en op maat gemaakte voorlichtingsbijeenkomsten organiseert vanuit de apotheek.
In het voorjaar van 2015 is een pilot gestart door de Hogeschool Utrecht, lectoraat Farmakunde, gesubsidieerd door het KNMP en in samenwerking met Pharos, IVM, AVMN en NOOM, in het Gezondheidscentrum Kanaleneiland te Utrecht, waarbij de inzet van sleutelfiguren uit eigen taal en cultuur in de openbare apotheek is geƫvalueerd en geprotocolleerd (afronding januari 2016). Nieuw in dit pilotproject was dat de sleutelfiguur werkt vanuit de apotheek. De sleutelfiguur maakt in de apotheek contact met de doelgroep en hun mantelzorgers en betrekt hen actief bij het project. In het pilotproject is de functie van sleutelfiguur ingevuld door een farmakundige. De farmakundige is bekend met farmaceutische zorg vanuit de openbare apotheek en kan in de functie van sleutelfiguur de brug slaan tussen de apotheek en de oudere migranten en daarmee de kwaliteit en organisatie van de zorg optimaliseren.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Kanaleneiland GEZond