Verdere integratie van cardiovasculaire zorg tussen nulde, eerste en tweede lijn met de huisarts als spil en poortwachter.

In aansluiting op activiteiten van de HUS voert Utrecht Oost GEZond verbeterplannen door in Utrecht Oost. CVRM is een van de ketenzorgprogramma’s die wordt ondersteund vanuit de HUS. Vanuit de GEZ worden activiteiten ingezet om deze werkafspraken te implementeren dan wel nieuwe zaken te ontwikkelen.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Utrecht Oost Gezond