Astma 18 – 25 jaar

Binnen 1 jaar is percentage patienten dat binnen de doelgroep valt, die regelmatig (> 3 doses p.w.) Ventolin gebruikt zonder inhalatiecortico’s, minder dan 20%.
Ziekte-inzicht en ziekte-perspectief vergroten.
Binnen een half jaar is 80% van de patienten binnen de doelgroep beoordeeld op mogelijke verwijzing naar fysio (diëtist, psycholoog) en op de juiste wijze verwezen met een duidelijke vraagstelling aan desbetreffende zorgverlener.
Zorgpad hieruit volgend: bijv. ademtechniek door fysio; beheer gewicht door diëtist.