Doelstellingen:

 1. Het beter beklijven van de informatie die patiënten over hun behandeling of diagnose heeft gekregen;
 2. De communicatie van huisartsen, assistenten en POH laten aansluiten bij anderstalige patiënten en laaggeletterdheid;
 3. De consulttijd effectiever benutten omdat de patiënt vooraf zich goed heeft kunnen voorbereiden op het consult door invulling van vragenlijsten;
 4. Door het invullen van vragenlijsten en het kunnen doornemen van instructiematerialen kan de zorgverlener snellere een betrouwbare diagnose stellen, een effectieve interventie voorstellen en een beter begrip bij de patiënt bewerkstelligen.

Huisartsen, assistenten en POH zijn veel extra tijd kwijt met het instrueren van patiënten over hun behandeling of uitleg over een diagnose.

 • Vanwege laaggeletterdheid en anderstaligheid;
 • Patiënten voelen zich vaak niet begrepen door de huisarts omdat de communicatie niet aansluit;
 • Gebruik van meetinstrumenten (waaronder vragenlijsten) worden nu tijdens het consult ingevuld. Dit gaat ten koste van effectieve consulttijd;
 • Meetinstrumenten en instructie materialen zijn niet toepasbaar bij anderstalige patiënten en/of laaggeletterden. Dit belemmert het stellen van een (snelle) diagnose en vermindert de effectiviteit van bepaalde interventies vanwege bijvoorbeeld het onjuist
  innemen of niet innemen van medicatie.
 • Patiënten vergeten het grootste deel van wat de arts of POH heeft verteld
 • De Health Communicator (HC) biedt tal van mogelijkheden voor screening, voorlichting, vertaling, dataopslag en visualisatie van resultaten.

Verwachte resultaat bij het gebruik van de HC:

 1. Door het gebruik van Health Communicator neemt de effectiviteit van het consult toe en neemt de benodigde contacttijd af. Dit betekent een vergroting van efficiëntie en kwaliteit en er blijft meer zorgtijd over door de ‘performance improvement’.
 2. Verhogen therapietrouw en verbeteren gezondheidsuitkomsten doordat de communicatie van huisartsen, assistenten en POH beter aansluit bij anderstalige patiënten en laaggeletterdheid;
 3. Door het invullen van vragenlijsten wordt het aanvinken van lijstjes geautomatiseerd wat het werkplezier van arts en POH zal verhogen;
 4. Patiënten kunnen instructie materiaal thuis, op een zelfgekozen tijdstip bekijken. Dit zorgt dat de patiënten beter begrijpen en onthouden wat de hulpverlener ze heeft verteld.

We willen bij gebleken succes van de HC graag andere prakijken ondersteunen bij de implementatie hiervan. Om te stimuleren dat bewezen succesvolle vernieuwingen ook elders kunnen worden overgenomen zullen we ons extra inspannen om onze opgedane kennis en succesfactoren te delen. Dit gaan we doen door:

 • Actief inzetten op samenwerken met andere achterstandswijken door ze uit te uitnodigen op het gezondheidscentrum en ze in een presentatie de resultaten te laten zien maar ook kennis te nemen van de inzetbaarheid van de HC (met gebruiker-patiënten) > Uitwisselbijeekomst.
 • Aanbieden om te ondersteunen bij de implementatie door uren inzet va de GEZ coördinator en/of projectleider
 • De geleerde lessen (succesfactoren) in de vorm van bijv factsheet, Video, handreiking, kennisvoucher laten maken en aanbieden.
 • Ervaringssessie-scholingssessie bij de implementatie door ervaringsdeskundigen (assistente-POH)

Verkenning van verbreding van de pilot vindt plaats en zal onderdeel uitmaken van het implementatieplan.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Kanaleneiland GEZond