• Binnen 1 jaar is percentage patienten dat binnen de doelgroep valt, die regelmatig (> 3 doses p.w.) Ventolin gebruikt zonder inhalatiecortico’s, minder dan 20%.
 • Ziekte-inzicht en ziekte-perspectief vergroten
 • Binnen een half jaar is 80% van de patienten binnen de doelgroep beoordeeld op mogelijke verwijzing naar fysio (diëtist, psycholoog) en op de juiste wijze verwezen met een duidelijke vraagstelling aan desbetreffende zorgverlener.
 • Zorgpad hieruit volgend: bijv. ademtechniek door fysio; beheer gewicht door diëtist.
 1. Start project door enthousiasmeren en informeren van praktijken door lid werkgroep astma GEZ: overhandig achtergrondinformatie, flowchart en stappenplan en wijs projectverantwoordelijke aan (huisarts of POH)
 2. Huisarts/POH: Uitdraai alle patiënten van 18 t/m 25 jr met ICPC R96 maken.
 3. Apotheek: Uitdraai alle patiënten met ATC R03 van 18 t/m 25 jr maken, met overzicht van inhalatie medicatie gebruik van het afgelopen jaar, en mailen/faxen naar huisarts/ POH van de praktijken
 4. Huisarts/POH: beide uitdraaien combineren > dus in HIS controleren:
  – Pt met R96.00 en R96.02 > 12 maanden niet gezien of niet onder controle
  – Pt die niet op lijst onder R 96.00, R 96.02 staan maar wel op uitdraai apotheek check waarom inhalatiemedicatiegebruik
 5. Huisarts/POH: alle patiënten die >= 1 jaar niet gezien of gecontroleerd zijn bij de POH een uitnodiging sturen (zie brief)
 6. Huisarts/POH: controle en behandeling vlgs NHG-standaard incl spirometrie.
 7. Huisarts/POH: controle of iedereen een afspraak heeft gemaakt (termijn?), zo niet dan telefonisch oproepen (evt door assistente)
 8. Huisarts/POH: diegenen die op deze 2e oproep niet reageren of controle weigeren registreren als zorgweigeraar

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Topzorg voor U