Implementatie van chronische zorg zoals die door HUS wordt uitgedragen.

Voortkomend uit De Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad Utrecht : bieden van zorg aan patiënten met COPD conform de Zorgstandaard COPD, de NHG-richtlijn COPD, Zorgmodule Stoppen met Roken (SMR) en LESA COPD. In het kader van een multidisciplinaire ketenzorg zijn er gecontracteerde afspraken over de uitvoering van de zorg met de aan de coöperatie verbonden huisartspraktijken, gezondheidscentra en ketenpartners. Daarnaast zijn er Regionale Transmurale Afspraken met het UMC Utrecht, Diakonessenhuis en St. Antonius Ziekenhuis over verwijzen/terugverwijzen en informatieoverdracht. Hiermee beoogt de HUS een vast omschreven pakket van zorg te kunnen bieden aan haar COPD-patiënten en over de kwaliteit van zorg verantwoording af te leggen aan de verzekeraar.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Utrecht Oost Gezond