De Wijkspecialist

Betere behandeling patiënten en doelmatiger inzet zorg door gerichter doorverwijzen naar specialist in het ziekenhuis.

Lees verder!

Kwetsbare ouderen

Zorgverlening verbeteren en efficiënter maken rondom de kwetsbare oudere patiënt zodat de tevredenheid van de patiënt en de zorgverleners en de geleverde zorg omhoog gaat.

Lees verder!

Zorg voor kwetsbare ouderen met een cognitieve stoornis

Doel van dit zorgprogramma is duidelijkheid verkrijgen over de rollen en partners in de zorg voor dementie in de Rivieren en Dichterswijk, dubbelingen en gaten in de zorg aan het licht brengen. Door middel van deelprojecten wordt er een zorgprogramma voor de wijk samengesteld.

Lees verder!