Beter communiceren met de Health Communicator

Doelstellingen:
1. Het beter beklijven van de informatie die patiënten over hun behandeling of diagnose heeft gekregen;
2. De communicatie van huisartsen, assistenten en POH laten aansluiten bij anderstalige patiënten en laaggeletterdheid;
3. De consulttijd effectiever benutten omdat de patiënt vooraf zich goed heeft kunnen voorbereiden op het consult door invulling van vragenlijsten;
4. Door het invullen van vragenlijsten en het kunnen doornemen van instructiematerialen kan de zorgverlener snellere een betrouwbare diagnose stellen, een effectieve interventie voorstellen en een beter begrip bij de patiënt bewerkstelligen.

Lees verder!

Krachtige Basiszorg

Ontwikkeling van een integrale aanpak voor bewoners met hoge gezondheidsrisisco’s. De doelstelling is triple aim (verbeterde gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid) en beoogd daarnaast een positieve bijdrage te leveren aan organisatie en werken voor professionals.

Lees verder!

LEAN

Leren om al onze acties, die geen waarde toevoegen, te herkennen als ‘verspilling’ en om die proberen terug te dringen.

Lees verder!

Studentenzorgwijzer.nl

Ontwikkelen van een website waarop studenten laagdrempelig betrouwbare informatie vinden over de organisatie van de gezondheidszorg zodat zij weten waar zij terecht kunnen met hun zorgvraag en het benadrukken van het belang zich in te schrijven bij een huisarts en apotheek in de wijk.

Lees verder!

ZorgMail

Optimaliseren van beveiligde digitale informatie-uitwisseling tussen disciplines van Utrecht Oost GEZond en haar ketenpartners.

Lees verder!