Astma 18 – 25 jaar

Binnen 1 jaar is percentage patienten dat binnen de doelgroep valt, die regelmatig (> 3 doses p.w.) Ventolin gebruikt zonder inhalatiecortico’s, minder dan 20%.
Ziekte-inzicht en ziekte-perspectief vergroten.
Binnen een half jaar is 80% van de patienten binnen de doelgroep beoordeeld op mogelijke verwijzing naar fysio (diëtist, psycholoog) en op de juiste wijze verwezen met een duidelijke vraagstelling aan desbetreffende zorgverlener.
Zorgpad hieruit volgend: bijv. ademtechniek door fysio; beheer gewicht door diëtist.

Lees verder!

De Wijkspecialist

Betere behandeling patiënten en doelmatiger inzet zorg door gerichter doorverwijzen naar specialist in het ziekenhuis.

Lees verder!

Zorgcarrousel (COPD)

Volledige zorg aan onze chronisch zieke patiënten leveren, door middel van het aanbieden van alle betrokken zorgverleners tijdens de jaarcontrole.

Lees verder!