Artrose

Patiënten met knie- en heupartrose ontvangen de nodige zorg en ondersteuning vanuit de wijk waardoor zij beter functioneren in het dagelijks leven, de kwaliteit van leven verbetert of behouden blijft en onnodige zorgconsumptie tegengegaan wordt.

Lees verder!

De Wijkspecialist

Betere behandeling patiënten en doelmatiger inzet zorg door gerichter doorverwijzen naar specialist in het ziekenhuis.

Lees verder!

In Beweging

Het doel van de beweegactiviteit is om mensen in beweging te laten komen en plezier te laten ervaren met bewegen. De doelgroep is mensen met gezondheidsklachten, een chronische ziekte en/of psychische problematiek en vaak in combinatie met problemen in andere levensgebieden (sociaal, maatschappelijk). Het gaat om mensen die langdurig inactief zijn en hoge drempels ervaren om weer te gaan bewegen. Beoogd aantal jaarlijkse deelnemers: 40.

Lees verder!

Osteoporose

Osteoporose tijdig opsporen en behandelen en na screening includeren in het zorgaanbodplan met het ultieme doel minder fracturen te zien.

Lees verder!