Burnout

Het aanbieden van multidisciplinaire geprotocolleerde zorg voor patienten met een burn-out.

Lees verder!

Depressie

Betere zorg voor patiënten met een depressie en depressieve klachten. In beeld brengen en houden van patiënten in behandeling.

Lees verder!

In Beeld

Bewoners van Overvecht die kampen met chronische klachten kunnen meedoen met een traject dat als doel heeft meer regie over de eigen gezondheid te krijgen. We gebruiken fotografie om in beeld te krijgen wat het leven voor de bewoners de moeite waard maakt. De projectleiders van Stichting Blauw Licht werken samen met de POH GGZ, buurtteams en andere zorgverleners met bewoners aan positieve gezondheid in de wijk.

Lees verder!

In Beweging

Het doel van de beweegactiviteit is om mensen in beweging te laten komen en plezier te laten ervaren met bewegen. De doelgroep is mensen met gezondheidsklachten, een chronische ziekte en/of psychische problematiek en vaak in combinatie met problemen in andere levensgebieden (sociaal, maatschappelijk). Het gaat om mensen die langdurig inactief zijn en hoge drempels ervaren om weer te gaan bewegen. Beoogd aantal jaarlijkse deelnemers: 40.

Lees verder!

Infrastructuur GGZ

Samenvoegen van diverse losse overleggen tot 1 efficiënte overlegstructuur. Inzichtelijk krijgen wie wat te bieden heeft in de wijk (sociale kaart). Casuïstiek mogelijk maken.

Lees verder!

Krachtige Basiszorg

Ontwikkeling van een integrale aanpak voor bewoners met hoge gezondheidsrisisco’s. De doelstelling is triple aim (verbeterde gezondheid, kwaliteit en doelmatigheid) en beoogd daarnaast een positieve bijdrage te leveren aan organisatie en werken voor professionals.

Lees verder!

Slaapstraat

Zorgdragen voor implementatie en borging van het zorgprogramma Slaapstraat in de eigen praktijk.

Lees verder!

SOLK

Als zorgverleners ontwikkelen we een passender aanbod waarin de SOLK-patiënt zich beter gehoord en verzorgd voelt, waardoor er een verbetering ontstaat in de ervaren gezondheid. We professionaliseren ons als zorgverleners dusdanig dat we als zorgprofessionals het gevoel hebben dat we de zorg gezamenlijk dragen en dat de werkdruk die deze patiënt veroorzaakt afneemt.

Lees verder!

Tuinproject

Vergroten van mogelijkheden voor laagdrempelig sociaal contact met lotgenoten binnen de wijk. Activering van deze doelgroep, toename beweging (en voor sommigen: überhaupt uit huis komen!) door het werken in de tuin.

Lees verder!

Zorg voor kwetsbare ouderen met een cognitieve stoornis

Doel van dit zorgprogramma is duidelijkheid verkrijgen over de rollen en partners in de zorg voor dementie in de Rivieren en Dichterswijk, dubbelingen en gaten in de zorg aan het licht brengen. Door middel van deelprojecten wordt er een zorgprogramma voor de wijk samengesteld.

Lees verder!