Eerste 1.000 dagen

De gezondheidsstatus wordt voor een belangrijk deel in de eerste 1.000 dagen van het leven bepaald. De werkgroep maakt een analyse van de doelgroep en legt contacten met relevante ketenpartners, ten einde met een plan van aanpak te komen.

Lees verder!

KIMONO

Zorgverlening verbeteren en combineren rondom kinderen met overgewicht -en hun ouders- zodat het percentage kinderen met overgewicht in onze wijken omlaag gaat.

Lees verder!