De Wijkspecialist

Betere behandeling patiënten en doelmatiger inzet zorg door gerichter doorverwijzen naar specialist in het ziekenhuis.

Lees verder!

Diabetes

Implementatie van verbeteracties inzake multidisciplinaire diabeteszorg (specifiek voetonderzoek en juiste doorverwijzing).

Lees verder!

Experienced Based Co Design

Het verbeteren van de service en kwaliteit van zorg van multidisciplinaire diabeteszorg vanuit een gemeenschappelijk patiënt & zorgverleners perspectief. Door middel van een innovatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodiek: Experienced Based Co Design, d.w.z. observaties, diepte interviews en groepsgesprekken.

Lees verder!