Betere zorg voor patiënten met een depressie en depressieve klachten. In beeld brengen en houden van patiënten in behandeling.

Subdoelstellingen: Kunnen omgaan met patiënten die afbellen, no-show. Verkennen mogelijkheden ICT in afstemming met ketenzorg/HUS rondom no-show.

Door goede samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners, mantelzorgers en patiënten verbeteren we de aanpak van depressie in onze wijken. We werken met verschillende meetinstrumenten en het 4D-model en meten onze voortgang regelmatig. Per patiënt werken we met iemand die, indien nodig, alle regelwerk voor de patiënt doet en voor alle betrokkenen het aanspreekpunt is.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Bericht


Zuilen/Ondiep GEZond