Experienced Based Co Design

Het verbeteren van de service en kwaliteit van zorg van multidisciplinaire diabeteszorg vanuit een gemeenschappelijk patiënt & zorgverleners perspectief. Door middel van een innovatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodiek: Experienced Based Co Design, d.w.z. observaties, diepte interviews en groepsgesprekken.

Een Vrouwenzaak

In het voorjaar van 2016 organiseert Gezondheidscentrum Oog in Al een campagne over een typisch vrouwenprobleem: ongewenst urineverlies. Veel vrouwen lopen er jaren mee rond, zonder iets te zeggen. Niet nodig! In veel gevallen is er iets aan te doen.

Beter communiceren met de Health Communicator

Doelstellingen:
1. Het beter beklijven van de informatie die patiënten over hun behandeling of diagnose heeft gekregen;
2. De communicatie van huisartsen, assistenten en POH laten aansluiten bij anderstalige patiënten en laaggeletterdheid;
3. De consulttijd effectiever benutten omdat de patiënt vooraf zich goed heeft kunnen voorbereiden op het consult door invulling van vragenlijsten;
4. Door het invullen van vragenlijsten en het kunnen doornemen van instructiematerialen kan de zorgverlener snellere een betrouwbare diagnose stellen, een effectieve interventie voorstellen en een beter begrip bij de patiënt bewerkstelligen.